Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/94/2016 Rady Gminy Milejczyce

z dnia 29 listopada 2016r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-12-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe