Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIII/258/16 Rady Miejskiej w Sokółce

z dnia 28 grudnia 2016r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne na terenie Gminy Sokółka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-01-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe