Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie przekazania Gminie Dobrzyniewo Duże zarządzania drogą powiatową Nr 1392B na odcinku Fasty - Dobrzyniewo Fabryczne

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-02-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe