Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 85/XV/17 Rady Gminy w Perlejewie

z dnia 14 lutego 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-02-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe