Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/129/2017 Rady Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 28 marca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-03-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe