Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/188/17 Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Knyszyn oraz terminów i miejsca ich składania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe