Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/175/17 Rady Gminy Łomża

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w punktach przedszkolnych prowadzonych przez gminę Łomża

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe