Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/114/17 Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe