Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 99/XVIII/17 Rady Gminy w Perlejewie

z dnia 22 maja 2017 r.

zmieniająca uchwałę nr 94/XVII/17 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Perlejewo

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-05-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe