Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/134/2017 Rady Gminy Sejny

z dnia 6 czerwca 2017 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/123/2017 Rady Gminy Sejny z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w oparciu których nie wydaje się zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów na obszarze gminy Sejny

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-06-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe