Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 177/XXXII/17 Rady Gminy Grajewo

z dnia 26 września 2017 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Grajewo

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-10-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe