Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/161/17 Rady Gminy Płaska

z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Płaska

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-10-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe