Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XL/377/17 Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-11-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe