Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/159/2017 Rady Gminy Sejny

z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Gminy Sejny na lata 2018 - 2021

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe