Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLI/283/17 Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie Programu współpracy Gminy Mońki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe