Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/176/17 Rady Gminy Nowe Piekuty

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Piekuty

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe