Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/192/2017 Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 22 grudnia 2017 r.

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bargłów Kościelny na 2018 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-01-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe