Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/197/2018 Rady Gminy Puńsk

z dnia 29 stycznia 2018 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Puńsk

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-02-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe