Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIV/281/18 Rady Gminy Radziłów

z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie ich z użytkowania jako drogi publiczne

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-02-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe