Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/255/2018 Rady Gminy Krasnopol

z dnia 9 lutego 2018 r.

w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy na 2018 rok Gminy Krasnopol z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-02-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe