Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVII/251/18 Rady Miasta Hajnówka

z dnia 21 lutego 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Hajnówka

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-02-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe