Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XL/347/18 Rady Gminy Suwałki

z dnia 27 lutego 2018 r.

zmieniająca uchwałę nr V/37/15 Rady Gminy Suwałki z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Suwałki

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe