Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/197/18 Rady Gminy Janów

z dnia 7 marca 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Janów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe