Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XL/297/18 Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 14 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Goniądz w 2018 roku"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe