Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/215/2018 Rady Gminy Bielsk Podlaski

z dnia 19 marca 2018 r.

w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bielsk Podlaski oraz ustalenia przerw w pracy oddziału przedszkolnego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe