Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/181/2018 Rady Gminy Korycin

z dnia 26 marca 2018 r.

uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Korycin

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe