Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/199/18 Rady Miejskiej w Surażu

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Suraż na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe