Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/204/18 Rady Miejskiej w Surażu

z dnia 26 marca 2018 r.

o zmianie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe