Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIV/216/18 Rady Gminy Kolno

z dnia 27 marca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Kolno"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe