Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Białymstoku I

z dnia 15 maja 2018 r.

w sprawie wstąpienia w skład Rady Miasta Białystok Pana Adama Musiuka

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-05-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe