Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLV/374/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie ustalenia na terenie miasta Bielsk Podlaski maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-06-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe