Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/203/18 Rady Gminy Płaska

z dnia 21 maja 2018 r.

w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-06-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe