Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/173/18 Rady Gminy Poświętne

z dnia 5 czerwca 2018 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Poświętne

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-06-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe