Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 535/LVIII/18 Rady Miejskiej Łomży

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 474/LII/18 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Łomża

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-08-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe