Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIV/199/2018 Rady Gminy Sztabin

z dnia 19 września 2018 r.

w sprawie zasad i trybu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Sztabin

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-09-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe