Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVI/206/2018 Rady Gminy Sztabin

z dnia 26 października 2018 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sztabin

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-10-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe