Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/16/18 Rady Gminy Narewka

z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów, członków rad sołeckich

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-12-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe