Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 2.18.2018 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu wydatków za udzielone świadczenie w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom i rodzinom objętym wieloletnim programem rządowym ,, Posiłek w szkole i w domu'' na lata 2019-2023

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-12-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe