Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/15/18 Rady Gminy Białowieża

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Białowieża

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe