Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/18/18 Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 17 grudnia 2018 r.

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Łapy na 2019 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-01-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe