Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/30/19 Rady Gminy Jaświły

z dnia 30 stycznia 2019 r.

o podwyższeniu kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu"na lata 2019-2023

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-01-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe