Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/68/2019 Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie zmian w statucie sołectwa Zalesie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-02-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe