Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 31/V/19 Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Szczuczyn

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-03-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe