Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu zakładowi budżetowemu "Pływalnia Miejska - WODNIK" w Bielsku Podlaskim

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-03-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe