Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.51.2019.KK Wojewody Podlaskiego

z dnia 5 kwietnia 2019 r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr VI/37/l9 Rady Gminy Mały Płock z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Mały Płock

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe