Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/46/19 Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe