Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/42/2019 Rady Gminy Szypliszki

z dnia 16 kwietnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szypliszki w 2019 roku"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe