Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/103/2019 Rady Gminy Filipów

z dnia 21 maja 2019 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Filipów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-05-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe