Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/37/19 Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Knyszynie Nr XXIII/188/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Knyszyn oraz terminów i miejsca ich składania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-06-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe