Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/49/19 Rady Gminy Szumowo

z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Szumowo

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-06-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe